Vanaf 19 november tot en met 7 januari 2023 is de Grote Kerk weer op zaterdagmiddagen open van 13:30 tot 17:00 uur en vanaf 26 november is de Tentoonstelling “Opklimmen naar het licht” te bekijken, Zie ook onder activiteiten.


Annet van Klinken-Kuiper

Drs. Hilde Hoving heeft zich bereid verklaard om volgend voorjaar een vervolg te geven op de cursus “Invloed van de Filosofie op onze Godsdienst”. Details kunt u elders op de website vinden onder “Inspiratie en Bezinning”.

Vanaf 19 november tot en met 7 januari 2023 is de Grote Kerk weer op zaterdagmiddagen open van 13:30 tot 17:00 uur.

Expositie “Opklimmen naar het licht”

26 november tot en met 7 januari.

Binnen de Taakgroep Cultuur kwamen we al brainstormend bij dit thema omdat we hiermee zowel verbanden oproepen naar de rol die het licht speelt in de Bijbelverhalen maar ook naar de rol van het licht in de seculiere buitenwereld waar de zonnewende in deze periode het begin is van de opklimmende daglengte.

Desgevraagd waren 24 kunstenaars bereid om met dit thema aan de slag te gaan. Op het moment van het schrijven van deze kopij komen de eerste foto’s van het resultaat binnen en woorden schieten te kort om de prachtige schilderijen, foto’s, gedichten, driedimensionale kunstwerken, textiele kunstwerken en allerlei mengvormen daarvan te beschrijven. Er is daarom maar één mogelijkheid om er achter te komen wat deze kunstenaars hebben gepresenteerd en dat is op een zaterdagmiddag persoonlijk naar de Grote Kerk komen en u te laten inspireren door de veelzijdigheid van de speciaal voor deze expositie vervaardigde kunstwerken.

Op 26 november om 15:00 uur wordt de expositie officieel geopend met speciaal hiervoor geschreven gedichten door Henk Dillerop en met muzikale omlijsting door Peter Bax. In de weken daarna is er steeds om 16:00 uur een korte muziekuitvoering behalve op 31 december. Dan is de Grote Kerk wel open en zijn er oliebollen! Muziekuitvoeringen tijdens Open Grote Kerk in de komende periode Op zaterdagmiddagen, vanaf 3 december tot en met 7 januari, steeds om 16:00 uur, zullen de volgende korte muziekuitvoeringen worden gepresenteerd:

  • 3 december 2022: Gemengd koor “Smelne Vocaal o.l.v. Martine des Tombe
  • 10 december 2022: “Voce Libre” o.l.v. Egbert Klazenga
  • 17 december 2022: “Cantando” o.l.v. Tobias Bethlehem
  • 24 december 2022: Ankie Hofma (cello), Greetje Waringa (blokfluit) en Hylke Faber (orgel)
  • 31 december 2022: Geen muziekuitvoering
  • 7 januari 2023: “De Vrolijkheid” (collectief gevormd door bewoners van het AZC)

Namens Taakgroep Cultuur van de Grote Kerk een goede eindperiode van dit jaar toegewenst!

Aukje de Bildt en Ad Vermeulen (T:0613621599)

Het begint inmiddels een traditie te worden om op de laatste zaterdagmiddag van het kerkelijk jaar in de Grote Kerk van Drachten een gedachtenismiddag voor overledenen, die niet in een eigen (deel)gemeente worden herdacht, te gedenken. Een dertigtal overledenen werden met het opsteken van een kaarsje herdacht.

De gedachtenismiddag werd in een volle kerk met een ontroerende muziekuitvoering door het Trio Alma Rosé afgesloten.

Zondagmiddag 4 september was het zover. Het doophek in de Grote Kerk had plaats gemaakt voor een groot drieluik met een afbeelding van het schilderij van “De wolk die boven de dijk verscheen”, waaromheen we een week eerder een prachtige eredienst hadden mogen bijwonen. Tegen deze achtergrond bouwden Janna van der Honing en Herman Woltman op muzikale wijze prachtig voort op een aantal inleidingen die door ds. Jan Henk Hamoen werden gegeven.

De twee foto’s geven een impressie van “de kers op de taart” van alle Jentsje Popma activiteiten.

Van de uitvoering is een videoopname gemaakt. We hopen, in overleg met de solisten, hiervan een kleine samenvatting met u te kunnen delen. Maar als u het jammer vindt dat u dit evenement gemist hebt, dan geen nood: Op 11 december ’s middags om 15:00 uur is er gelegenheid voor herkansing in het Sint-Hippolytuskerkje van Olterterp!

Namens Taakgroep Cultuur:
Ad Vermeulen T: (06) 136 215 99