In verband met de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus moeten we vanuit de Taakgroep Cultuur helaas besluiten om dit jaar in de adventsperiode geen Open Grote Kerk te houden.
Het lag in de bedoeling om in deze periode de Bonhoeffertentoonstelling als onderdeel van het Hillebrand 200 jaar present te stellen. Hopelijk is “Hillebrand 200+1 jaar” een gunstiger jaar en kunnen we dan kennisnemen van de mooie kunstwerken die eerder dit jaar door een enthousiast team gemaakt zijn. 
Namens Taakgroep Cultuur en de Commissie 200 jaar Hillebrand
Aukje de Bildt en Ad Vermeulen

Er komt een engelenschare naar de Grote Kerk van Drachten
Vanuit de huidige Coronasituatie blijven we hoopvol uitkijken naar betere tijden. Hopelijk is dat rond de 40 dagentijd 2021 het geval. In ieder geval zal dan de Grote Kerk gevuld zijn met een grote engelenschare: kunstwerken vervaardigd door Ela Venbroek. 
Op de foto ziet u een afbeelding van de corona engel. Onderaan ziet u hoe iedereen in de mist van verwarring verkeert maar opgaand in deze mist kom je bij de kerk uit. De naam “Corona” zegt het al, de engel draagt een kroon, maar dan ondersteboven om aan te geven dat zij zich dienend wil opstellen. 

Door in de Geandewei App op bijgaande foto te klikken kunt u al vast kennis maken met Ela Venbroek en haar werk. Beschikt u niet over deze App dan kunt u het ook via de deze link proberen.
Laten we hoop putten uit deze vooruitblik op een Open Grote Kerk in de 40 dagentijd 2021.
Namens Taakgroep Cultuur
Aukje de Bildt en Ad Vermeulen