U kunt de opening terugkijken via https://youtu.be/MLvBxTwrjBk

Engelen Expositie ook op 2e kerstdag te bezoeken
Het enthousiasme onder de vrijwilligers Open Grote Kerk over de Engelen Expositie was zo groot dat zij er op aangedrongen hebben om de Expositie ook op Tweede Kerstdag (26 december) van 13:30 tot 17:00 uur open te stellen. Dus ook dan van harte welkom! (Toegang met geldige QR -code en mondkapje verplicht tijdens het rondwandelen).

Op zaterdagmiddag 13 november hadden wij het voorrecht om de Engelen Expositie te openen met een persoonlijk toelichting door de kunstenares: Ela Venbroek-Franczyk.
12 jaar geleden inspireerde een beeld van de aartsengel Michael haar om te zoeken naar vormen van eenvoud. Die vorm van eenvoud vond zij in haar werk, als restaurateur van lijsten en houten ornamenten, in de vorm van het gekloofde hout: De jaarringen in het hout bieden de mogelijkheid om de tijd aan te raken, om te zien op wat voor grond de boom heeft gestaan en aan wat voor draaiingen de boom door de wind is blootgesteld. Zodra het hout van dergelijke windbomen wordt gekloofd komt bij haar spontaan de inspiratie naar boven om met minimaal ingrijpen een engelenbeeld te scheppen. Op ontroerende wijze gaf Ela hierbij aan hoe het ziekbed en latere overlijden van haar man heeft bijgedragen aan deze inspiratie.

Het voert te ver om ieder beeld hier te beschrijven maar dat is ook niet nodig want als u op bijgaande foto met jaarringen klikt dan wordt u via YouTube getuige van haar toelichting. Het is zonder meer de moeite waard om deze inleiding te bekijken voordat u naar de expositie zelf komt om de gedachten achter de beelden en achter een aantal door Marinus van den Berg speciaal hiervoor geschreven gedichten beter te begrijpen. Bovendien kunt u dan ook luisteren naar de prachtige harpuitvoering van het muziekstuk “Die Quelle” van Johanna Dammert door Jetstke Lysbeth de Groot.

De meeste engelenbeelden zijn te koop. Mocht u tot aanschaf besluiten dan subsidieert u de PGD want 10% van de opbrengst komt ten gunste van de Protestantse Gemeente Drachten.

De tentoonstelling is met een geldige QR -code te bezichtigen op 20 november vanaf 15:00 uur en op 27 november; 4,11,18 december en 8 januari van 13:30-17:00 uur, steeds met een muziekuitvoering om 16:00 uur. Zie hieronder.

Engelenexpositie tijdens Open Grote Kerk in de Adventtijd
Elders in deze Geandewei heeft u een terugblik kunnen lezen op de drukbezochte Bonhoeffer expositie. Ondertussen zijn wij bezig met de voorbereiding op de volgende expositie. Op dit moment slechts een woord dat nog uit de verf moet komen, maar als het eenmaal zo ver is dan is de Grote Kerk straks gevuld met prachtige, uit hout gesneden, engelenbeelden die zijn vervaardigd door Ela Venbroek

Ela Venbroek-Franczyk deed de inspiratie voor haar grote en kleine engelen op tijdens haar zoektocht naar de kern van de eenvoud die haar jeugd en opleiding in Polen karakteriseerde. In het gekloofde hout vond zij voor het eerst in haar loopbaan de ware aard van de tijd terug. De jaarringen symboliseren voor haar het machtige maar langzame verglijden van de jaren. Elke engel die zij maakt of liever laat maken door haar ogen heeft een individueel karakter, een eigen naam en vooral een eigen verhaal. Zij laat het ruwe hout voor zichzelf spreken en weet met een enkele toevoeging en een voorzichtige bewerking haar beeldhouwwerk tot leven te wekken.

Zelf heb ik haar engelenbeelden voor het eerst gezien in de Sint Bavokerk in Haarlem. Inmiddels hebben de engelen gerenommeerde kerkgebouwen zoals de Domkerk in Utrecht en de Grote Kerk van Dordrecht bezocht. We voelen ons daarom vereerd dat deze inspirerende engelenbeelden op doortocht naar het Catharijneconvent in Utrecht een tussenstop mogen maken in de Grote Kerk van Drachten.

Ik gebruik met nadruk het woord “inspirerend”: In gesprek met Ela begrijp ik van haar dat zij engelen ziet als bronnen. Boodschappers die ons energie geven om goede keuzes te maken en om het leven weer op te pakken.
Op zaterdag 13 november zal de expositie om 14:00 uur worden geopend met een toelichting op de engelenbeelden door Ela Venbroek zelf. Deze opening zal muzikaal worden ondersteund door harpmuziek van Jetske Lysbeth de Groot waarbij, verwijzend naar de bronnen, een uitvoering van “Die Quelle” van Johanna Dammert een prominente rol zal innemen.

U wordt van harte uitgenodigd om bij de opening van de expositie aanwezig te zijn. Vanaf 13:30 is de Grote Kerk open. Gelet op het karakter van de bijeenkomst is toegang alleen mogelijk met een geldige QR -code in verband met de Corona situatie.

Namens Taakgroep Cultuur van de Grote Kerk Drachten:
Ad Vermeulen (T: 0613621599).