Open Grote Kerk in de 40 dagentijd
De 40 dagentijd begint dit jaar op 2 maart (Aswoensdag) en loopt door tot en met 16 april (Stille Zaterdag). De ontwikkelingen rond covid-19 wekken vertrouwen dat we in deze periode op zaterdagmiddagen de Grote Kerk weer mogen openstellen.

Voor velen is de 40 dagentijd een periode van inkeer en nadenken. We zijn daarom blij dat we in deze periode de schilderijenserie “Mensen Onderweg” van Famke Hajonides mogen exposeren.

Over haar werk schrijft Famke Hajonides:
“Mensen staan centraal in mijn werk. De figuren ontleen ik aan film stills, tijdschriften en kranten. Daar maak ik sjablonen van die ik overzet op linoleum of doek. Het begint met het toevallig plaatsen van losse elementen die uiteindelijk door ritme en beweging worden geordend. Eenzaamheid van de mens of juist de verbondenheid met anderen probeer ik in een beeld om te zetten”

Oorspronkelijk geïnspireerd door het werk van Mondriaan heeft Famke voor deze serie het al te abstracte verlaten en daarvoor een kunstvorm in de plaats gesteld die bezoekers van de expositieruimte geeft om een persoonlijke beleving bij ieder kunstwerk te ontwikkelen. Zo kan het hieronder afgebeelde kunstwerk een beleving oproepen hoe we ons in de afgelopen tijd in onze eigen bubbel hebben moeten terugtrekken.
Tijdens de tentoonstelling is er op de eerste zes zaterdagen om 16:00 uur een halfuur concert, het programma vindt u hieronder.
hier plaatsen sloten 1.jpg

Programma halfuur concerten
Theun van der Werff is er weer in geslaagd om een prachtig muzikaal programma voor de halfuur concerten tijdens Open Grote Kerk in de 40 dagentijd samen te stellen.

Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 05 maart:         Barokensemble Ars Musica met muziek uit de 18e eeuw; Renata Milek (viool) Eric Sloot(fagot)Paul v.d. Voort en Marianne
                                    Heeres(blokfluiten)Jan Cees Nauta(orgel)Anne Vos van Dijk (cello).
Zaterdag 12 maart:        Joop de Jong op het Hillebrand orgel.
Zaterdag 19 maart:        Saxofoonkwartet “Quatre Forte”. De leden spelen met passie op de sopraan-, alt-, tenor-, en baritonsaxofoon.
Zaterdag 26 maart:        “Jonge en oude meesters”. Prachtige gedragen stukken uit zowel de 18e eeuw als de 20e eeuw door: Renata Milek(viool), Paul v.d. Voort
                                   (viola da gamba/blokfluit), Linde Hilboezen (viool), Jan Cees Nauta (orgel), Greeult Egbers(cello).
Zaterdag 2 april:            Ankie Hofma (cello) Greetje Waringa-Hofma(altblokfluit), Hylke Faber (orgel).
Zaterdag 9 april:           “Sweelinck Blokfluit Ensemble” o.l.v. Broer Giesing.
Zaterdag 16 april:          “Stille Zaterdag”. Dan geen muzikale bijdrage.

U bent met geldige QR -code van harte welkom. De concerten beginnen op bovengenoemde data om 16:00 uur in de Grote Kerk van Drachten.

Namens Taakgroep Cultuur Grote Kerk,
Ad Vermeulen. T: (06) 136 215 99