Open Grote Kerk
Expositie over Dietrich Bonhoeffer
Van 11 september tot en met 30 oktober 2021 is er in de Grote Kerk een expositie over Dietrich Bonhoeffer. Deze expositie is door corona twee keer uitgesteld; nu lijkt het erop dat het door kan gaan.
Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer werd terechtgesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven, gedichten en gebeden. De brieven – soms met gedichten – zijn voor familie, vrienden en zijn verloofde, de gebeden voormedegevangenen.
Bonhoeffers leven en werk staan continu in verhouding tot het nationaalsocialisme van Hitler. Via familiebanden komt hij in contact met het verzet. Zo raakt hij zelfs betrokken bij de bekende aanslag op Hitler op 20 juli 1944. Wanneer deze betrokkenheid bekend wordt,
wordt hij enkele dagen voor het einde van de oorlog op persoonlijk bevel van de Führer opgehangen.
Voor de expositie in de Grote Kerk hebben 23 kunstenaars (professionals en amateurs) uit Drachten en omgeving een kunstwerk gemaakt over Bonhoeffer of over een thema uit het leven van Bonhoeffer.
De Grote Kerk is in de tijd van de expositie geopend op zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden; wel noteren we uw naam en telefoonnummer als u de kerk bezoekt. Dit in het geval dat er corona uit mocht breken; dan kunnen we u waarschuwen. De lijsten met namen en telefoonnummers worden na twee weken vernietigd.
We hopen u te ontmoeten!
Rondom de opening en de duur van de expositie is een programma gemaakt, waaronder orgelbespelingen op zaterdagmiddag om 16.00 uur. Over het totale programma in de volgende Geandewei meer.
Namens de Taakgroep Cultuur en de Commissie 200 + 1 Hillebrandjaar,
Aukje de Bildt.