Activiteiten Open Grote Kerk in de zomerperiode van 2022

De Grote Kerk is van 2 juli t/m 17 september op zaterdagmiddagen geopend van 13:30 tot 17:00 uur. Tijdens deze periode zijn er twee tentoonstellingen en elke zaterdagmiddag vanaf 16:00 uur orgelspel.

Resultaten foto uitdaging “Het Goede Groene Leven”

Van 9 juli tot en met 23 juli 2022 kunt u de resultaten van deze foto uitdaging op zaterdagmiddagen in de Grote Kerk bekijken. Het is al weer een hele tijd geleden dat leden van de Protestantse Gemeente Drachten werden uitgedaagd om via een foto inzending hun visie op het Goede Groene Leven weer te geven. In verband met Covid-19 moesten we ons wat betreft de presentatie beperken tot een videoclipje dat via https://youtu.be/ZS6pAny1Neg is te bekijken Het is fijn dat we nu weer in de gelegenheid zijn om de resultaten, een achttal foto’s, fysiek te bekijken.

Kunstwerken Jentsje Popma

Van 30 juli tot en met 17 september hebben we het voorrecht om kunstwerken van de bekende Friese kunstenaar Jentsje Popma ten toon te stellen. Het betreft tekeningen, beelden en muurreliëfs, ontwerpen voor glas in lood ramen en schilderijen. Een aantal kunstwerken worden ons vanuit particuliere collecties beschikbaar gesteld en een aantal kunstwerken zijn beschikbaar voor verkoop.

Jentsje Popma doneerde in 2015 zijn atelier en al zijn kunstwerken aan Stifting Nijkleaster, die streeft naar een protestants klooster in Jorwert of omgeving. Bijgevolg zullen de opbrengsten uit de verkoop van kunstwerken ten goede komen aan deze stichting. Via activiteiten rondom deze tentoonstelling hopen we de band tussen de Protestantse Gemeente van Drachten en de Stifting Nijkleaster te versterken.

De volgende activiteiten worden daarom rond deze expositie georganiseerd:

30 juli om 15:00 uur Officiële opening van de expositie van Jentsje Popma.
10 augustus om 20:00 uur Lezing ds. Hamoen over Jentsje Popma.
16 augustus om 20:00 uur Lezing ds. Wagenaar over Nijkleaster
28 augustus om 11:00 uur Eredienst in de Grote Kerk rondom het schilderij “De Wolk”
4 september om 16:00 uur Muziekvoorstelling “Tusken lân en wetter” (geïnspireerd door het werk van Jentsje Popma).

 

Daarnaast proberen we rond 10 augustus een Kleasterkuier te organiseren hetgeen betekent dat we met een groep gemeenteleden vanuit de PGD willen deelnemen aan een bezinningsbijeenkomst in Jorwert. (die daar trouwens elke woensdagmorgen vanaf 9:30 wordt gehouden, zie website: https://nijkleaster.frl/woensdagmorgen-kleaster-kuier/ ).

Orgelbespelingen tijdens Open Grote Kerk in de komende zomerperiode

Theun van der Werff is er wederom in geslaagd om een programma van halfuur concertjes op te stellen waar we in de periode van 2 juli tot en met 17 september, telkens van 16:00 tot 16:30 van kunnen genieten. De volgende musici zullen dan een uitvoering geven:

2 juli Annekor Top Grootegast
9 juli Klaas van Marrum Drachten
16 juli Hans Dorsman Drachten
23 juli Pieter de Jong Drachten
30 juli Rein A. Ferwerda Drachten
6 augustus Peter Bax (orgel/cello en piano) Drachten
13 augustus Jellegeert Postma Pieterzijl
20 augustus Riemke Dijkstra Opeinde
27 augustus Kees Zwaan Drachten
3 september Jo Hoekstra Drachten
10 september Marieke v.d. Meer Hardegarijp

 

Namens Taakgroep Cultuur Grote Kerk Drachten:
Aukje de Bildt en Ad Vermeulen (T:0613621599)

Vrijdag 1 juli wordt het Hillebrandorgel bespeeld door: Everhard Zwart
Aanvang: 20:00 uur | Entree: € 8,00