Stichting Vrienden van de Grote Kerk Drachten
Opgericht: 1 september 2010

Doel: Artikel 2 van de Statuten

  1. De stichting heeft ten doel:
  1. het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding en het gebruik van de Grote Kerk te Drachten - eigendom van de Protestantse Gemeente te Drachten - als gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving;
  2. het (mede) financieren van activiteiten in de Grote Kerk te Drachten,
    en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  1. De stichting dient het algemeen belang.
  2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van donateurgelden en gelden uit fondsen.

Verplichtingen behorend bij de ANBI-status
De belasting vraagt meer doorzichtigheid van de stichtingen die een ANBI status hebben en met de gekregen aanwijzingen is een verslag ingeleverd wat ook nog op de website moet staan. In een dergelijk verslag staan beleids- en activiteitenplannen, jaarverslagen en de financiele verantwoording.
We willen graag aan deze verplichting voldoen en vanaf heden kan de belastingdienst, en ook u, het inzien. De jaar-, en financiele verslagen staan in de map 'ANBI-gegevens", submap 'Informatie en verantwoording". De meest recente staan vooraan

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Grote Kerk Drachten
De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten is in het leven geroepen tot behoud en restauratie van de Grote Kerk als historisch (de Grote Kerk is Rijksmonument) gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving, zonder winstoogmerk.

De Stichting tracht dat doel te bereiken door het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding, restauratie en gebruik van de Grote Kerk. Het bereiken van de beoogde doelstellingen wordt verwezenlijkt door het werven van donaties, giften, subsidies, sponsorbijdragen en door legaten of erfstellingen. De stichting is opgericht op 1 september 2010 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50746022 als “Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten”. Het fiscaal nummer is: 8229.02.33; de Stichting heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door de penningmeester in samenwerking met de andere bestuursleden van de Stichting.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten bestaat uit:
Dhr. E.H. Brouwer, voorzitter
Dhr. A. Riedstra, secretaris,
Dhr. J. Oppewal, penningmeester
Dhr. L. van den Brug, lid

Weet u dat de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten meer dan 160 vrienden/donateurs heeft?
Ook u kunt daarbij horen. Voor € 25,- per jaar (= € 2,- per maand) of voor een bedrag dat u zelf kiest. Uw gift/donatie is aftrekbaar van de belasting, want de stichting heeft een ANBIstatus.
Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden bij:
Dhr. A. Riedstra (secretaris) tel. 06-40715418, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Dhr. J. Oppewal (penningmeester), T: 06-30521879 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Het bankrekeningnummer van de stichting is NL 23 RABO 0157730662 t.n.v. Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten.
Als u vriend bent van de stichting krijgt u korting op artikelen die de stichting uitgeeft.
Ook wordt u elk jaar uitgenodigd voor een donateurs-avond.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten

Wat doet de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Drachten met haar donatiegelden?
Deze vraag wordt het bestuur met enige regelmaat gesteld en daarom is het goed hier helderheid over te verstrekken. In het beleidsplan van de stichting, die op 1 september 2010 is opgericht, wordt het doel als volgt verwoord: de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten is in het leven geroepen tot behoud en restauratie van de Grote Kerk als historisch (de Grote Kerk is Rijksmonument) gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving, zonder winstoogmerk. De stichting tracht dat doel te bereiken door het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding, restauratie en gebruik van de Grote Kerk. Het bereiken van de beoogde doelstellingen wordt verwezenlijkt door het werven van donaties, giften, subsidies, sponsorbijdragen en degelijke.
Concreet heeft de stichting een flinke bijdrage geleverd aan fondswerving voor de restauratie en renovatie van het kerkgebouw in 2015. Daarnaast ondersteunde de stichting tal van activiteiten die hebben plaatsgevonden in de Grote Kerk, zoals vrijwilligersavonden, exposities en concerten. En ook een aantal activiteiten die in 2020 georganiseerd worden in het kader van het 200-jarig jubileum van het Hillebrandorgel worden gesponsord door onze stichting. Ook heeft de stichting een aantal voorzieningen in de Grote Kerk bekostigd zoals o.a. een nieuwe keuken, een nieuwe geluidsinstallatie, rollers voor de avondmaalstafel en een flatscreen met standaard. Tot slot heeft de stichting de uitgave van enkele boekwerken mede mogelijk gemaakt.
Wilt u ook donateur worden van Stichting Vrienden van de Grote Kerk Drachten, dat kan al voor een bedrag van € 25,-. U kunt zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Andries Riedstra, secretaris st. Vrienden Grote Kerk