Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten 2021

Financieel overzicht 2021
       
Verlies en winstrekening
Baten Lasten
Giften/Donaties 8.187,50 Overige kosten 7.546,51
Orgelfonds   Aflossing PGD 3.000,00
Activiteiten      
Rente 4,18 Resultaat (2.354,83)
Totaal 8.191,68 Totaal 8.191,68
       
Balans
Activa Passiva
Bank 46.424,10 Eigen Vermogen 46.424,10
Totaal 46.424,10 Totaal 46.424,10
       
Toename Banksaldo
Beginstand bank 48.778,93    
Eindstand bank 46.424,10    
Afname vermogen (2.354,83)    
       
Uitstaande schuld aan PGD (inrichting keuken) 14.000,00