Zeven jaar geleden op zaterdag 25 mei werd het nieuwe liedboek 'Zingen en bidden in huis en kerk' aangeboden in de Grote Kerk van Monnikkendam.
We gingen met een bus vanuit Drachten en wijdden in een stampvolle kerk het liedboek in, we werden allemaal besmet en bij mij is het virus nooit meer weggegaan. De rest van de dag brachten we op allerlei manieren zingend door in Monikkendam.
De dag daarop, zondag Trinitatis, hadden we in de Grote Kerk een muziekdienst met Harmen Jansen als voorganger en Wiert van den Bosch aan het orgel, we hebben gezongen uit het nieuwe liedboek, lied 701, 681, 675, 697, 657, 333, 266 en 872. Sindsdien hebben we de helft van de bijna 1300 liederen één of meerdere keren gezongen in de Grote Kerk.

Lied 697 was een bijzonder Pinksterlied omdat het zo heel anders was dan wat we tot dan toe gewend waren, een organist die akkoorden speelt samen met een staande trom, een fluit, een viool en aan aantal zangers, allemaal op het allerlaatste moment 's middags geoefend. Via deze link (Klikken dus) kunt u een opname beluisteren uit 2015 vanuit de Martinikerk in Groningen.
We zongen ook een Fries lied van Margryt Poortstra op muziek van Jan de Jong wat in 2018 in de bundel Hertslach werd opgenomen en wat u hieronder vindt met toestemming van uitgeverij Intrada uit Heerenveen. Dit lied won in 2013 de wedstrijd om een nieuw Fries Pinksterlied van Krúspunt, het platform van alles wat met Friese taal en geloof te maken heeft.