De Commissie “Verbondenheid” wil proberen contacten te onderhouden met gemeenteleden. Gelukkig kunnen we nu weer meer concreet contact met elkaar hebben en ook af en toe weer op bezoek gaan bij iemand.
Natuurlijk is er ook de Commissie “Omzien naar elkaar”. Zij sturen een kaartje bij ziekte, bij overlijden en wanneer dat op een of andere manier nodig is. En bij de diensten vanuit de Grote Kerk mogen weer 30 mensen aanwezig zijn. Natuurlijk worden deze diensten ook uitgezonden via de kerkomroep en gestreamd via een link die aan ieder die dat wil wordt toegestuurd.
Ondertussen zijn er zestien mensen die breien en haken voor Moldavië. Mevrouw Berthie Weijer heeft een grote voorraad wol en stelt dit graag beschikbaar voor het maken van dekens/kleren voor mensen in landen van Oost-Europa. Zie ook de website https://www.komoverenhelp.nl/
We hadden een bijeenkomst op 2 juni. Een aantal mensen die breien en haken kwamen bij elkaar in de Zuiderkerk. Wat zagen we daar veel en prachtig werk van mensen die meedoen met deze actie. Schitterend!
In het gesprek dat we hadden, hebben we afgesproken dat we ongeveer vier keer per jaar bij elkaar willen komen. Iedereen kan thuis haar eigen gang gaan met het breien en haken. Ook besloten we dat we rommelmarkten en kringloopwinkels gaan bezoeken om te kijken of zij wol voor ons hebben. Daarnaast zullen we ook bedrijven aanschrijven voor sponsoring. En er is een vraag aan u: Hebt u wol dat u niet meer gebruikt, dat u over hebt, wilt u dan aan ons denken? We willen het graag hebben voor het breien voor ons goede doel. U kunt het inleveren op De Nova Cura 51, 9207 BP Drachten. Graag even een telefoontje vooraf T: (06) 300 209 25.
Hier plaatsen: IMG_1743, 1745, 1746 en 1749.jpg Onderschrift bij de foto’s:
Gehakte en gebreide dekens en kinderkleren, uitgestald op 2 juni in de Zuiderkerk.
Wilt u meedoen met de activiteiten of wilt u een bezoekje hebben, dan kunt u zich opgeven via een mailtje, een telefoontje of een briefje bij Aukje de Bildt, De Nova Cura 51, 9207 BP Drachten, e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: 06 - 300 209 25. En tegelijk vragen we u of we dan uw mailadres mogen gebruiken om u antwoord te geven.
Misschien kent u mensen, die dit artikeltje ook willen lezen? Geeft u het aan hen door?
Hartelijke groeten,
Bert en Marijke Brouwer, Aukje de Bildt.

We pakken af en toe de telefoon om op die manier een paar mensen te bellen die we kennen, en in dit verband: mensen van de Grote Kerk die zich betrokken voelen bij de Grote Kerk. Zo probeert de Commissie “Verbondenheid” contacten te onderhouden met gemeenteleden.
Gelukkig mag er na 15 mei iets meer en kunnen we weer wat meer concreet contact met elkaar hebben. Dat zou fijn zijn om elkaar weer op die manier te ontmoeten.
Natuurlijk is er ook de Commissie “Omzien naar elkaar”. Zij sturen een kaartje bij ziekte, bij overlijden en wanneer dat op een of andere manier nodig is. En natuurlijk hebben we de diensten vanuit de Grote Kerk, via de kerkomroep en die gestreamd worden, zodat we, als we dat willen, deze mee kunnen maken. Ondertussen zijn er twaalf mensen die breien en haken voor Moldavië. Mevrouw Berthie Weijer heeft een grote voorraad wol en stelt dit graag beschikbaar voor het maken van dekens/kleren voor mensen in landen van Oost-Europa. Er zijn op dit moment tien breisters/haaksters. Zie ook de website https://www.komoverenhelp.nl/

Gehaakte deken gemaakt door mevr. Tjitske Hiemstra  Kledingstukken gehaakt en gebreid door mevr. Tjitske Hiemstra  Babypakje gemaakt door mevr. Tieneke Riedstra

Wilt u meedoen met de activiteiten of wilt u een bezoekje hebben, dan kunt u zich opgeven via een mailtje, een telefoontje of een briefje bij Aukje de Bildt, De Nova Cura 51, 9207 BP Drachten, e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. (06) 300 209 25. En tegelijk vragen we u of we dan uw mailadres mogen gebruiken om u antwoord te geven.
Misschien kent u mensen, die dit artikeltje ook willen lezen? Geeft u het aan hen door?
Hartelijke groeten,
Bert en Marijke Brouwer, Aukje de Bildt.

Als vervolg op de inspiratieavond van 15 mei 2017 is een projectgroep gestart rond de vraag: “Wat verstaan we onder Kritische Theologie?” Deze projectgroep is een drietal keren bij elkaar gekomen om over dit thema van gedachten te wisselen.
In deze notitie worden de bevindingen van deze projectgroep vermeld en tevens worden aanbevelingen aan de Stuurgroep Grote Kerk gedaan om deze bevindingen verder te verwerken.
De bevindingen van de projectgroep kunt u lezen in de map Media/Documenten
De Projectgroep Kritische Theologie:
Thea Boutsma -Dijkstra
Gea Klaassen
Minke Koolstra
Wil van der Maden
Jaap Oppewal
Ad Vermeulen
Binnie van der Wal

We kunnen nog steeds niet veel meer doen dan af en toe de telefoon pakken en zo belangstelling te hebben voor de mensen die zich betrokken voelen bij de Grote Kerk. Zo probeert de Commissie “Verbondenheid” contacten te onderhouden met gemeenteleden.
Natuurlijk is er ook de Commissie “Omzien naar elkaar”. Zij sturen een kaartje bij ziekte, bij overlijden en wanneer dat op een of andere manier nodig is. En natuurlijk hebben we de diensten vanuit de Grote Kerk, die gestreamd worden, zodat we, als we dat willen, deze mee kunnen maken.
Ondertussen zijn er tien mensen die breien en haken voor Moldavië.
Mevrouw Berthie Weijer heeft een grote voorraad wol en stelt dit graag beschikbaar voor het maken van dekens/kleren voor mensen in landen van Oost-Europa.
Er zijn op dit moment tien breisters/haaksters.
Zie ook de website  https://www.komoverenhelp.nl/

Onderstaand de foto's van een gehaakte deken gemaakt door mevr. Jantsje Hoekstra en Twintig mutsen gebreid door Alie Hemrica, de koster van de Grote Kerk en haar moeder mevr. Veenstra.


      

Wilt u meedoen met de activiteiten of wilt u een bezoekje hebben, dan kunt u zich opgeven voor de activiteiten via een mailtje, een telefoontje of een briefje bij Aukje de Bildt, De Nova Cura 51, 9207 BP Drachten, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (06) 300 209 25. En tegelijk vragen we u of we dan uw mailadres mogen gebruiken om u antwoord te geven.
Misschien kent u mensen, die dit artikeltje ook willen lezen? Geeft u het aan hen door?
Hartelijke groeten,
Bert en Marijke Brouwer, Aukje de Bildt.

Op 20 januari had de Werkgroep Grote Kerk haar eerste vergadering van dit jaar. Alles was hierbij anders dan we gewend zijn. Wegens Covid-19 moesten we via een beeldscherm vergaderen. We misten onze nestor, Jan Renkema, wegens gezondheidsredenen waarbij we Jan en zijn familie veel kracht en sterkte toewensen. We ontdekten dat de Taakgroep Erediensten thans Taakgroep Vieren heet waarbij we blij waren dat Minne Visser als voorzitter van deze Taakgroep onze Werkgroep komt versterken. En last-but-not-least, het was de eerste vergadering als Werkgroep binnen de nieuwe PGD -organisatie.
Dit laatste betekent dat we als Werkgroep op zoek zijn naar een goede inbedding van de Grote Kerk in de nieuwe organisatie met behoud van de eigenheid en uniekheid van de Grote Kerk. Gesprekken hierover gaan de komende tijd onze agenda bepalen.
Hierbij mag ik dit stukje vanuit de Werkgroep met een positief bericht afsluiten: We hebben Jan van der Leij bereid gevonden om het voorzitterschap van onze Werkgroep op zich te nemen. De brede ervaring binnen de PGD die door de komst van Jan in de Werkgroep wordt ingebracht geeft mij vertrouwen dat we in de toekomst onze plek binnen de nieuwe PGD-organisatie zullen vinden. Jan gaat zich de komende tijd inwerken en zal aan het eind van de Werkgroep vergadering op 17 maart het voorzitterschap van mij overnemen.
Namens de Werkgroep Grote Kerk
Ad Vermeulen (interim-voorzitter Werkgroep GK tot 17 maart 2021)