Eindverslag projectgroep Kritische Theologie
Als vervolg op de inspiratieavond van 15 mei 2017 is een projectgroep gestart rond de vraag: “Wat verstaan we onder Kritische Theologie?” Deze projectgroep is een drietal keren bij elkaar gekomen om over dit thema van gedachten te wisselen.
In deze notitie worden de bevindingen van deze projectgroep vermeld en tevens worden aanbevelingen aan de Stuurgroep Grote Kerk gedaan om deze bevindingen verder te verwerken.
De bevindingen van de projectgroep kunt u lezen in de map Media/Documenten
De Projectgroep Kritische Theologie:
Thea Boutsma -Dijkstra
Gea Klaassen
Minke Koolstra
Wil van der Maden
Jaap Oppewal
Ad Vermeulen
Binnie van der Wal

Zoeken naar verbondenheid 6
We kunnen nog steeds niet veel meer doen dan af en toe de telefoon pakken en zo belangstelling te hebben voor de mensen die zich betrokken voelen bij de Grote Kerk. Zo probeert de Commissie “Verbondenheid” contacten te onderhouden met gemeenteleden.
Natuurlijk is er ook de Commissie “Omzien naar elkaar”. Zij sturen een kaartje bij ziekte, bij overlijden en wanneer dat op een of andere manier nodig is. En natuurlijk hebben we de diensten vanuit de Grote Kerk, die gestreamd worden, zodat we, als we dat willen, deze mee kunnen maken.
Ondertussen zijn er tien mensen die breien en haken voor Moldavië.
Mevrouw Berthie Weijer heeft een grote voorraad wol en stelt dit graag beschikbaar voor het maken van dekens/kleren voor mensen in landen van Oost-Europa. Er zijn op dit moment tien breisters/haaksters. Zie ook de website https://www.komoverenhelp.nl/

Gehaakte deken gemaakt door mevr. Jantsje Hoekstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Twintig mutsen gebreid door Alie Hemrica, de koster van de Grote Kerk en haar moeder mevr. Veenstra.
Wilt u meedoen met de activiteiten of wilt u een bezoekje hebben, dan kunt u zich opgeven voor de activiteiten via een mailtje, een telefoontje of een briefje bij Aukje de Bildt, De Nova Cura 51, 9207 BP Drachten, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of T: (06) 300 209 25. En tegelijk vragen we u of we dan uw mailadres mogen gebruiken om u antwoord te geven.
Misschien kent u mensen, die dit artikeltje ook willen lezen? Geeft u het aan hen door?
Hartelijke groeten,
Bert en Marijke Brouwer, Aukje de Bildt.

Vanuit de Werkgroep Grote Kerk

Op 20 januari had de Werkgroep Grote Kerk haar eerste vergadering van dit jaar. Alles was hierbij anders dan we gewend zijn. Wegens Covid-19 moesten we via een beeldscherm vergaderen. We misten onze nestor, Jan Renkema, wegens gezondheidsredenen waarbij we Jan en zijn familie veel kracht en sterkte toewensen. We ontdekten dat de Taakgroep Erediensten thans Taakgroep Vieren heet waarbij we blij waren dat Minne Visser als voorzitter van deze Taakgroep onze Werkgroep komt versterken. En last-but-not-least, het was de eerste vergadering als Werkgroep binnen de nieuwe PGD -organisatie.
Dit laatste betekent dat we als Werkgroep op zoek zijn naar een goede inbedding van de Grote Kerk in de nieuwe organisatie met behoud van de eigenheid en uniekheid van de Grote Kerk. Gesprekken hierover gaan de komende tijd onze agenda bepalen.
Hierbij mag ik dit stukje vanuit de Werkgroep met een positief bericht afsluiten: We hebben Jan van der Leij bereid gevonden om het voorzitterschap van onze Werkgroep op zich te nemen. De brede ervaring binnen de PGD die door de komst van Jan in de Werkgroep wordt ingebracht geeft mij vertrouwen dat we in de toekomst onze plek binnen de nieuwe PGD-organisatie zullen vinden. Jan gaat zich de komende tijd inwerken en zal aan het eind van de Werkgroep vergadering op 17 maart het voorzitterschap van mij overnemen.
Namens de Werkgroep Grote Kerk
Ad Vermeulen (interim-voorzitter Werkgroep GK tot 17 maart 2021)

Jaarverslag 2020 van de werkgroep Grote Kerk.
De secretaris van de werkgroep heeft in een jaarverslag alle wetenswaardigheden en activiteiten van de werkgroep opgetekend en is te lezen, downloaden vanuit de map Media/Documenten. 

Aan alle betrokkenen bij de informatievoorziening rond de Grote Kerk
Verantwoordelijkheid, beheer, aanlevering van inhoud en vulling van de website
Als secretaris van de Werkgroep Grote Kerk ben ik eerstverantwoordelijke voor de communicatie binnen de Grote Kerk, coördineer het beheer van de website en bevorder de aanbieding van inhoud (daarom ook deze informatie). De werkgroep is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Veel actuele informatie komt via de nieuwsgaring voor Geandewei op de website terecht, maar dat is niet genoeg. Een groot aantal betrokkenen bij de Grote Kerk zorgen voor aanlevering van inhoud, zoals nieuws, documenten en foto’s. Misschien bent u dat zelf wel, alvast hartelijk dank. Voor het technische beheer van de website zorgt de heer Atze Wijga, maar bemoeit zich in principe niet met de inhoud. Hij vult de site met de aangeleverde inhoud, zo nodig na overleg met de werkgroep. Informatie kunt u bij hem aanleveren via het contactformulier op de website rubriek Contact (aanklikken van Webmaster/dhr. A. Wijga). Omdat het formulier daarvoor niet geschikt is moeten documenten aan hem verstuurd worden via emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactpersonen
Volgens de website zijn als contactpersonen voor de rubrieken aangewezen:
- Coördinator koster en agendabeheer: Alie Hemrica;
- Kerkrijden: Tj. Epema;
- Werkgroep Grote Kerk: Fokke Wijngaarden;
- Taakgroep Maatschappij: Rene Klaassen;
- St.Vrienden v,d, Grote Kerk: Andries Riedstra;
- Penningmeester St. Vrienden v.d. Grote Kerk: Jaap Oppewal;
- Webmaster: Atze Wijga.

Met vriendelijke groet,
Fokke Wijngaarden
secretaris Werkgroep Grote Kerk
Januari 2021