Zoeken naar verbondenheid 9
De Commissie “Verbondenheid” wil proberen contacten te onderhouden met gemeenteleden. Mocht u een bezoekje willen hebben van iemand uit de Grote Kerk, dan kunt u dat aan ons doorgeven (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-30020925).
Natuurlijk is er ook de Commissie “Omzien naar elkaar”. Zie hierboven.

Vorige week hadden we op 14 oktober een bijeenkomst van “Breien en haken voor Moldavië” in de Grote Kerk. Ondertussen zijn er achttien mensen die meedoen met dit project. Mevrouw Berthie Weijer heeft een grote voorraad wol en stelt dit graag beschikbaar voor het maken van dekens/kleren voor mensen in landen van Oost-Europa. Zie ook de website https://www.komoverenhelp.nl/
We waren aanwezig met 12 vrouwen die allemaal werk inleverden dat ze de afgelopen tijd gebreid of gehaakt hadden. Daarnaast hadden al 5 vrouwen van te voren werk ingeleverd. Anderen werken nog aan het kledingstuk of de deken waar ze mee bezig zijn.
Wat is er veel gebreid en gehaakt in de afgelopen tijd: truien, handschoenen, sjaals, mutsen, dekens, sokken, babyslaapzakken … De tafel in de Grote Kerk lag meer dan vol. En dan lag nog niet eens alles uitgestald! Iedereen hartelijk dank voor het vele werk dat er gedaan is.
We hebben ondertussen tien garenbedrijven aangeschreven voor support. Misschien hebben ze restanten wol over en wil men dat aan ons doneren.
En tegelijk is dat ook een vraag aan u: Hebt u wol dat u niet meer gebruikt, dat u over hebt, wilt u dan aan ons denken? We willen het graag hebben voor het breien voor ons goede doel. U kunt het inleveren op bij Alie Hemrica, de koster van de Grote Kerk (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-83965397). Wilt u meedoen en wol halen bij Berthie Weijer, dan graag van te voren even een telefoontje (0512- 510313 of 06-49676577).
Hier plaatsen IMG_2759, 2761, 2763 en 2764 met daaronder:
Gehakte en gebreide dekens en kinderkleren, uitgestald op 14 oktober in de Grote Kerk.
Misschien kent u mensen, die dit artikeltje ook willen lezen? Geeft u het aan hen door?
Hartelijke groeten,
Bert en Marijke Brouwer, Aukje de Bildt.

Ruilboekenvitrine in de Grote Kerk.
Vorige winter is het plan opgevat om een ruilboekenkast in te richten zodat mensen 1 keer per 14 dagen boeken kunnen komen brengen of halen. Het doel hiervan was om onder het genot van een kop koffie met elkaar in contact te kunnen komen. De kasten zijn er en er staan al veel gebrachte boeken in. Maar…. Helaas ben ik niet in staat om de organisatie op mij te nemen of regelmatig gastvrouw te zijn (meedenken kan uiteraard altijd). Zijn er mensen die deze taak wel leuk vinden en op zich willen nemen? Als er geen belangstelling is dan gaan de tot dusver ingezamelde boeken naar de boekenmarkt in de Zuiderkerk tenzij u ze terugvraagt. Wilt u contact opnemen: T: (06) 136 215 99 (ook WhatsApp)
Met vriendelijke groet,
Ria Vermeulen.

 

Expositie over Dietrich Bonhoeffer
Van 11 september tot en met 30 oktober 2021 is er in de Grote Kerk een expositie over Dietrich Bonhoeffer. We verwijzen u voor informatie over deze expositie naar het algemeen gedeelte van Geandewei op één van de eerste zes bladzijden.
De Grote Kerk is in de tijd van de expositie geopend op zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden; wel noteren we uw naam en telefoonnummer als u de kerk bezoekt. Dit is verplicht voor het geval er corona uit mocht breken; dan kunnen we u waarschuwen. De lijsten met namen en telefoonnummers worden na twee weken vernietigd.
De opening van de expositie is op 11 september ’s middags om 14.30 uur. Deze is alleen voor genodigden, omdat we maar een beperkt aantal mensen kunnen toelaten in de Grote Kerk.
Op 11 september is het ook Open Monumentendag. Smelne’s Erfskip organiseert in Smallingerland deze dag. Smelne’s Erfskip schrijft: Wij onderhouden al jarenlang een goede verstandhouding met de vertegenwoordigers van de Grote Kerk te Drachten. Voorbeelden hiervan zijn het openstellen van de kerk bij Open Monumentendagen, de viering van 25 jaar Smelne’s Erfskip in 2016 en andere thema-avonden in de kerk.
Dit jaar heeft Open Monumentendag in Smallingerland het thema “Romrofte Smellingers”, mensen die door de eeuwen heen bijzonder zijn geweest voor de gemeenschappen in Smallingerland. Cornelis Kooystra, kunstenaar in hout en steen, is één van die Romrofte Smellingers. Hij maakte in de Grote Kerk de Kooystrabank en hoogstwaarschijnlijk ook de preekstoel. In de wandeling die Smelne’s Erfskip organiseert op Open Monumentendag langs monumenten en locaties is ook Cornelis Kooystra opgenomen in de route.
Smelne’s Erfskip brengt binnenkort een boek uit met daarin alle 50 Romrofte Smellingers.
Voor verdere informatie, zie www.smelneserfskip.nl

Vanaf 18 september is er in de Grote Kerk elke zaterdagmiddag om 16.00 uur een orgelbespeling:
18 september: Rein Albert Ferwerda
25 september: Jellegeert Postma en Berta Kwant: orgel en blokfluit
2 oktober: Riemke Dijkstra
9 oktober: Hans Dorsman
16 oktober: Marieke van der Meer
23 oktober: Gjelt van der Velde
30 oktober: Peter Bax

We hopen u te ontmoeten!
Namens de Taakgroep Cultuur en de Commissie 200 + 1 Hillebrandjaar,
Aukje de Bildt.

Jubileumorgelconcert

Op vrijdag 22 oktober 1820 werd het Hillebrand orgel in de Grote Kerk in gebruik genomen. Volgens de Leeuwarder Courant van 3 november 1820 waren er 2000 (!!) mensen aanwezig en “alles liep in de grootste orde af; gene misslag is er begaan, en het genoegen, zowel van vreemdelingen als ingezetenen was algemeen” Dit jubileum wordt gevierd met een feestelijk concert door organist Eeuwe Zijlstra m.m.v. trompettist Jan Vermaning op vrijdag 22 oktober. Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor dit gratis concert. Wel moet u zich opgeven via mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De landelijk geldende regels voor evenementen zijn bij dit concert van toepassing. Bij aanmelding krijgt u een bevestigingsmail. De commissie hoopt dat velen de weg naar de Grote Kerk zullen vinden, zowel vreemdelingen als ingezetenen. Het concert begint om 20.00 uur
Namens de commissie Hillebrand 200 (+1)
Klaas van Marrum

Bij de restauratie van de Grote kerk in 2015 zijn onder de vloer in de toren een altaarsteen en een sarcofaagdeksel gevonden. De altaarsteen ligt nu op een houten onderstel en het sarcofaagdeksel ligt nu voor de herenbank aan de oostkant van de kerkruimte.
Helaas is het sarcofaagdeksel tijdens het opgraven beschadigd: er waren 2 stukken steen afgebroken. In juli is het sarcofaagdeksel gerepareerd op kosten van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk.
Enige informatie over sarcofagen en de deksels.
Sarcofagen werden gemaakt uit rode zandsteen afkomstig uit het gebied rond de Mainz in Duitsland.
De brok steen werd in Nederland verwerkt tot een doodskist met bijbehorend deksel. Beide werden “trapeziumvormig” afgewerkt: boven 70 cm., onder 60 cm. en 145 cm. hoog. Ooit is het deksel bijgekapt tot een rechthoekig formaat van 145 bij 60 cm.
Het deksel werd versierd afhankelijk van de persoon die in de sarcofaag begraven werd. Op dit sarcofaagdeksel zijn 2 bisschopsstaven zichtbaar en daar tussen in een staf met een kruis en bovenop een haan. De haan symboliseert de waakzaamheid en boete.
De bisschopsstaven wijzen erop dat er een belangrijk persoon in begraven is geweest: waarschijnlijk een bisschop of een abt van een klooster.
Hoe komen deze voorwerpen uit de Rooms-Katholieke tijd hier in een als Hervormde kerk gebouwde kerk terecht? Ze moeten bij de bouw ergens anders vandaan hier naar toe zijn gebracht en waarom zou dat dan gebeurd zijn?
De “Nije Kercke” aan de vaart is in 1743 gebouwd ter vervanging van de oude kerkjes op de Zuider- en Noorder begraafplaats. Daarvoor was het kerkje op de Zuider begraafplaats al een opvolger van het kerkje dat ooit gestaan heeft bij de Arke in wijk de Drait. Zou het sarcofaagdeksel hier vandaan ook mee verhuisd zijn naar het Zuiderkerkje en later nog eens naar de huidige Grote kerk? Maar waar zou dan de bijbehorende sarcofaag gebleven zijn? Of is het ook mogelijk dat de sarcofaag en deksel afkomstig zijn van het klooster in Smalle Ee?
Er blijven dus veel vragen over rond de “gevonden voorwerpen” in de vloer van de Grote kerk. Er zullen waarschijnlijk nooit antwoorden komen op de vragen, maar iets bijzonders is het zeker wel.
Johannes van der Veen