Als vervolg op de inspiratieavond van 15 mei 2017 is een projectgroep gestart rond de vraag: “Wat verstaan we onder Kritische Theologie?” Deze projectgroep is een drietal keren bij elkaar gekomen om over dit thema van gedachten te wisselen.
In deze notitie worden de bevindingen van deze projectgroep vermeld en tevens worden aanbevelingen aan de Stuurgroep Grote Kerk gedaan om deze bevindingen verder te verwerken.
De bevindingen van de projectgroep kunt u lezen in de map Media/Documenten
De Projectgroep Kritische Theologie:
Thea Boutsma -Dijkstra
Gea Klaassen
Minke Koolstra
Wil van der Maden
Jaap Oppewal
Ad Vermeulen
Binnie van der Wal