Startzondag
Hier logo Startzondag 2021.jpg plaatsen
Nieuws over de Startzondag 2021 van de Protestantse Gemeente te Drachten kunt u lezen onder PG Drachten bestuurlijk, Nieuws van de Werkgroepen, onder Werkgroep Vieren.

Wandelpuzzel- en fietstocht Zuiderkerk
hier foto zuiderkerk.jpg plaatsen
Ten behoeve van de verbouwing van de Zuiderkerk wordt een wandelpuzzel- en fietstocht georganiseerd. U/ jij doet toch ook mee? Meer nieuws over deze activiteiten vindt u onder PG Drachten bestuurlijk bij het College van Kerkrentmeesters.

Omgaan met verlies
Op 22 starten de bijeenkomsten over omgaan met verlies, opgave graag voor 8 september.
Meer hierover vindt u onder Inspiratie en Bezinning.