Expositie over Dietrich Bonhoeffer
Van 11 september tot en met 30 oktober 2021 is er in de Grote Kerk een expositie over Dietrich Bonhoeffer. We verwijzen u voor informatie over deze expositie naar het algemeen gedeelte van Geandewei op één van de eerste zes bladzijden.
De Grote Kerk is in de tijd van de expositie geopend op zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden; wel noteren we uw naam en telefoonnummer als u de kerk bezoekt. Dit is verplicht voor het geval er corona uit mocht breken; dan kunnen we u waarschuwen. De lijsten met namen en telefoonnummers worden na twee weken vernietigd.
De opening van de expositie is op 11 september ’s middags om 14.30 uur. Deze is alleen voor genodigden, omdat we maar een beperkt aantal mensen kunnen toelaten in de Grote Kerk.
Op 11 september is het ook Open Monumentendag. Smelne’s Erfskip organiseert in Smallingerland deze dag. Smelne’s Erfskip schrijft: Wij onderhouden al jarenlang een goede verstandhouding met de vertegenwoordigers van de Grote Kerk te Drachten. Voorbeelden hiervan zijn het openstellen van de kerk bij Open Monumentendagen, de viering van 25 jaar Smelne’s Erfskip in 2016 en andere thema-avonden in de kerk.
Dit jaar heeft Open Monumentendag in Smallingerland het thema “Romrofte Smellingers”, mensen die door de eeuwen heen bijzonder zijn geweest voor de gemeenschappen in Smallingerland. Cornelis Kooystra, kunstenaar in hout en steen, is één van die Romrofte Smellingers. Hij maakte in de Grote Kerk de Kooystrabank en hoogstwaarschijnlijk ook de preekstoel. In de wandeling die Smelne’s Erfskip organiseert op Open Monumentendag langs monumenten en locaties is ook Cornelis Kooystra opgenomen in de route.
Smelne’s Erfskip brengt binnenkort een boek uit met daarin alle 50 Romrofte Smellingers.
Voor verdere informatie, zie www.smelneserfskip.nl

Vanaf 18 september is er in de Grote Kerk elke zaterdagmiddag om 16.00 uur een orgelbespeling:
18 september: Rein Albert Ferwerda
25 september: Jellegeert Postma en Berta Kwant: orgel en blokfluit
2 oktober: Riemke Dijkstra
9 oktober: Hans Dorsman
16 oktober: Marieke van der Meer
23 oktober: Gjelt van der Velde
30 oktober: Peter Bax

We hopen u te ontmoeten!
Namens de Taakgroep Cultuur en de Commissie 200 + 1 Hillebrandjaar,
Aukje de Bildt.