Dat er verbondenheid is, hebben we de laatste maanden in de Grote Kerk ervaren. Daarom noemen we dit artikel ook niet meer “Zoeken naar verbondenheid”, maar “Verbondenheid”. Op 26 april hebben we met 8 vrijwilligers de Grote Kerk schoongemaakt! Het is er nu blinkend schoon en de kerk straalt je tegemoet. Het was een stevige schoonmaakbeurt deze keer. Alie Hemrica had de kerk in parten opgedeeld en iedereen kon in een bepaalde hoek van de kerk aan het werk. Al het houtwerk is gedaan, ook de onderkant van de banken. De vloeren zijn geboend en gedweild. Het liturgisch centrum kreeg een grote beurt. Ondertussen werd er ook danig opgeruimd en opgeschoond. Ook de zaal en de hal zijn gedeeltelijk meegenomen in de schoonmaak.

Wat nu nog rest is een opruimdag op het orgel en de kraak.

We willen alle vrijwilligers, die op 26 april aanwezig waren, heel hartelijk bedanken voor hun energie, inzet en schoonmaakwoede. Het was geweldig wat er in een dag gebeurd is! Ook Alie bedankt voor het werkbaar maken van de kerk, door deze in kleine stukken te verdelen, zodat we niet verzopen in wie wat ging doen. Na afloop hebben we vastgesteld dat we nu een grote klus geklaard hebben.

In de toekomst willen we het iets anders gaan doen. Twee keer per jaar willen we een schoonmaakochtend houden: na de expositieperiode van de zomer, dus ergens eind september en na Pasen. We hoeven dan niet een hele dag te plannen, maar een ochtend van ongeveer 9.30 uur – 12.30 uur. Het hoeft ook niet meer met 8 mensen, maar 4 à 6 kunnen dan genoeg zijn voor één ochtend. Het is ook mogelijk om bv. een keer een specifiek iets onder handen te nemen. Zo zouden de kroonluchters een keer een beurt kunnen krijgen, of de ramen, of het orgel zou aan de voorkant een keer “afgestoft” kunnen worden. Natuurlijk schakelen we dan de firma Talsma in, die voor steigers kan zorgen.

Onze vraag is:

Wie zou zich beschikbaar willen stellen voor de halfjaarlijkse schoonmaakbeurt van de Grote Kerk?

Als we 12 mensen op de lijst hebben, sturen we elk half jaar een mail. Wie kan/wil, meldt zich aan zich aan. Wie niet kan/wil, krijgt de volgende keer een herkansing.

Het zou geweldig zijn als we dit voor elkaar zouden kunnen krijgen.

Het mooiste van schoonmaken is, vind ik altijd: het ordent en ruimt op (ook je geest), de kerk wordt je eigen, wordt meer van jou én je weet weer wat je hebt, want je ziet bij de schoonmaak hoe mooi de kerk eigenlijk is en hoe hij ook met stukken aan elkaar is gebouwd uit twee kerken. Dus drie goede motivaties om mee te doen. Heel graag horen we jullie reactie.

Mee namens Alie Hemrica, koster van de Grote Kerk,
Aukje de Bildt