Voor wij bestonden
toen wij ter wereld kwamen
riep Hij onze naam