Op 19 november hopen we de, inmiddels traditie geworden, herdenking van overledenen die niet in een eigen deelgemeente worden herdacht vorm te geven. Vanaf 13:30 tot 17:00 uur is de Grote Kerk open voor een ieder die een kaarsje wil opsteken, iets van zich af wil schrijven of gewoon samen met anderen stil wil staan bij dierbaren die ons zijn ontvallen. Om 16:00 uur hopen we dan met het Alma Rosé Trio een muzikaal meditatief moment te creëren met de uitvoering van het muziekstuk “L’Histoire d’enfent perdu”.

Het betreft een muziekstuk, gecomponeerd door Carine de Winter voor piano, viool en cello in vier delen:

  1. L’Ange descends.
  2. Ballade pour mère et enfent
  3. Elégie pour l’enfent perdu en
  4. L’Amour Universelle

Een beknopte toelichting op deze vier delen:

  1. Lang geleden daalde er een engel neer op zoek naar een geschikte moeder voor een kind dat graag naar de aarde toe wilde komen. De moeder werd gevonden en de engel begeleidde het sterrenkind naar de moeder.
  2. In de ballade klinkt de naam van het kind “Maria” duidelijk hoorbaar door. De ballade eindigt met de impressie hoe moeder en kind uit elkaar worden gedreven door het noodlot.
  3. De Elégie, of te wel de klaagzang vertoont het verdriet van de moeder over het verlies van het kind.
  4. L’amour Universelle is het slotdeel en neemt de luisteraar mee in de ervaring dat, verwerkt en geaccepteerd, verlies getransformeerd kan worden in Universele Liefde.

Ook wanneer het geliefde kind er niet meer is, blijft der Liefde ervoor over en altijd voelbaar. De liefde verbindt moeder en kind, ook wanneer zij niet fysiek bijeen zijn. Ik hoop dat deze boodschap van “Universele Liefde”, breder dan hierboven beschreven, door ons ontvangen mag worden op deze Gedachtenismiddag.

Het muziekstuk zal worden uitgevoerd door het, ons inmiddels vertrouwd geworden, Trio Alma Rosé. Ter plekke zal een gedetailleerde uitleg gegeven worden hoe dit Trio de bovenstaande boodschap op ons over zal brengen.

Namens Taakgroep Cultuur,
Ad Vermeulen. T: (06) 136 215 99