Voor de Advent periode hopen we de Grote Kerk weer open te kunnen stellen van 26 november tot en met 7 januari waarbij verschillende kunstenaarscollectieven en individuele kunstenaars werkstukken zullen tentoonstellen waarmee zij uitdrukking geven aan ons Advent Thema voor dit jaar: “Opklimmen naar het licht”. Inmiddels heeft Theun van der Werff al weer een prachtig programma van halfuurconcertjes voor deze periode geregeld. Details volgen in Geandewei 21.