Een wasknijper is het symbool van verbondenheid. Ze bestaat uit twee gelijke delen en kan gemaakt zijn van verschillende soorten materiaal. Ook de grootte kan verschillen. De veer is essentieel om de twee houten delen met elkaar te verbinden en bij elkaar te houden.

In deze tijd van corona zijn heel veel mensen alleen thuis, vaak wel met partner, maar ook vaak zonder partner. De kleur lijkt van het leven af te gaan omdat we veel thuis moeten blijven en in veel mindere mate contact hebben met andere mensen. Zeker nu ook de kerkdiensten weer stil zijn gezet en de activiteiten in de kerken niet meer doorgaan. En privé kunnen we maar drie mensen op bezoek hebben. Overal moeten we ons houden aan de RIVM-maatregelen en dat is terecht. Maar uitgaan of even ergens gaan koffiedrinken doe je niet zo gauw meer.
Met een klein groepje mensen hebben we hierover gesproken en we kwamen al pratend en denkend tot een aantal mogelijkheden om toch te kunnen proberen contact met elkaar te hebben, in kleine groepjes, met inachtneming van de regels van tegenwoordig.
Daarom via Geandewei dit bericht aan u. Met de vraag of u het prettig zou vinden contact te hebben met andere mensen die ook de Grote Kerk bezoeken. Onderstaand vindt u een aantal mogelijkheden.
Als u het fijn vindt om af en toe contact te hebben, om mensen te ontmoeten, dan kunt u één of meerdere mogelijkheden aankruisen.
Daarna kunt u het formuliertje opsturen naar A.E. de Bildt. 
En tegelijk vragen we u of we dan uw mailadres mogen gebruiken om u antwoord te geven.

Wat zijn de mogelijkheden?

0 koffiedrinken bij iemand thuis (niet meer dan drie bezoekers per adres)
0 wie wil zijn kamer beschikbaar stellen voor het ontvangen van mensen voor een koffieochtend?
0 een creatief groepje vormen van vier of vijf personen bij iemand thuis
0 "keek op de preek": met een groepje mensen de preek van de zondag daarvoor bespreken
0 persoonlijk bezoek van een vrijwilliger (we hebben op het ogenblik twee vrijwilligers hiervoor)
0 wie voelt ervoor om mensen een bezoek te brengen?
0 minibieb: iemand wil een ruilkast maken met boeken; gemeenteleden kunnen een boek kiezen en zelf een boek in de kast zetten

Als we uw reactie binnen hebben, gaan we het verder uitwerken.
Wilt u reageren vóór zaterdag 24 oktober?
Misschien kent u mensen, die ook graag mee zouden willen doen. Wilt u hen dan ook dit artikeltje laten lezen of doorgeven?
Voor deze activiteit hebben we de toestemming van de Stuurgroep gevraagd. De Stuurgroep heeft ingestemd met het ontwikkelen van deze activiteit. Daar zijn we blij mee.

Hartelijke groeten,
Bert en Marijke Brouwer, Aukje de Bildt.