Deze maand wordt de actie Kerkbalans weer gehouden. Voor nadere informatie verwijs ik u naar ‘PG Drachten bestuurlijk’ in de Geandewei of het nieuws van het College van Kerkrentmeesters op de website van PGDrachten.
Er zijn belangrijke aanpassingen die verband houden met Corona.

Hartelijk dank voor uw aandacht.
Henk Tiegelaar