Voor het plaatsen van persoonlijke en/ of adresgegevens van personen op de website wordt vooraf toestemming gevraagd aan de betreffende personen. Bij foto’s van activiteiten of van grote groepen wordt vooraf de publicatie en op de website gemeld en gevraagd of bezwaarden hiertegen zich vooraf willen melden bij de fotograaf/ redactie. Voor het plaatsen van foto’s van kinderen onder de 16 jaar is schriftelijke toestemming nodig van ouder/ verzorger. Schriftelijke toestemming kan zowel op papier als per mail gegeven worden.
Bron: Concept-Redactiestatuut voor Geandewei/Drachten, januari 2021