De secretaris van de werkgroep heeft in een jaarverslag alle wetenswaardigheden en activiteiten van de werkgroep opgetekend en is te lezen, downloaden vanuit de map Media/Documenten.