Op 20 januari had de Werkgroep Grote Kerk haar eerste vergadering van dit jaar. Alles was hierbij anders dan we gewend zijn. Wegens Covid-19 moesten we via een beeldscherm vergaderen. We misten onze nestor, Jan Renkema, wegens gezondheidsredenen waarbij we Jan en zijn familie veel kracht en sterkte toewensen. We ontdekten dat de Taakgroep Erediensten thans Taakgroep Vieren heet waarbij we blij waren dat Minne Visser als voorzitter van deze Taakgroep onze Werkgroep komt versterken. En last-but-not-least, het was de eerste vergadering als Werkgroep binnen de nieuwe PGD -organisatie.
Dit laatste betekent dat we als Werkgroep op zoek zijn naar een goede inbedding van de Grote Kerk in de nieuwe organisatie met behoud van de eigenheid en uniekheid van de Grote Kerk. Gesprekken hierover gaan de komende tijd onze agenda bepalen.
Hierbij mag ik dit stukje vanuit de Werkgroep met een positief bericht afsluiten: We hebben Jan van der Leij bereid gevonden om het voorzitterschap van onze Werkgroep op zich te nemen. De brede ervaring binnen de PGD die door de komst van Jan in de Werkgroep wordt ingebracht geeft mij vertrouwen dat we in de toekomst onze plek binnen de nieuwe PGD-organisatie zullen vinden. Jan gaat zich de komende tijd inwerken en zal aan het eind van de Werkgroep vergadering op 17 maart het voorzitterschap van mij overnemen.
Namens de Werkgroep Grote Kerk
Ad Vermeulen (interim-voorzitter Werkgroep GK tot 17 maart 2021)