Een tijd lang zijn er geen avondgebeden meer geweest in de Grote Kerk. Natuurlijk was dit in verband met de coronamaatregelen. Nu hebben we overleg gehad en tot onze spijt hebben we moeten besluiten dat de werkgroep op dit moment niet sterk genoeg is om de avondgebeden te bemensen. Daarom lukt het ons niet om, als de kerken weer bezoekers mogen ontvangen, de avondgebeden weer op te pakken.
Ook het bezoekersaantal werd steeds kleiner en soms kan een té klein aantal mensen niet opwegen tegen de geestkracht en het enthousiasme dat er van een viering uit zou moeten gaan.
We hebben dit onlangs besproken met de Stuurgroep en willen het nu, via Geandewei, aan u laten weten. We zeggen het vaker tegen elkaar: Misschien moeten we deze tijd waarin de kerk zit, wel zien als een rouwproces. Het bezoek aan de traditionele kerken wordt steeds minder. De evangelische kerken bloeien op. Voor mensen die graag deze diensten meemaken, is dat heel fijn. Voor mensen die theologisch anders geaard en gericht zijn, moeten wij een weg vinden om te gaan. Welke weg dat is? Misschien de weg van contacten via kleine groepen? We weten het niet. We zullen het zien in de toekomst.
Met een hartelijke groet,
René en Marianne Romijn, Aukje de Bildt.