Grote Kerk
Adres: Zuidkade 19
9203 CK Drachten
T. (0512) 511 610
Koster: Coordinator en agenda beheer:
mevr. A. Hemrica
T. Kerk: (0512) 511 610 mob: 06-839 653 97
E: zie map contact
Stuurgroep Grote Kerk
Voorzitter: Dhr. A. Groen
T 06 222 09 518 
E: dhr. A. Groen
Stuurgroep Grote Kerk
Scriba: dhr. F. Wijngaarden
T: (0512) 517 021
E: Zie map contact
Taakgroep Maatschappij:
dhr. R. Klaassen,

T.: (06) 112 233 72 
E: zie map contact
Taakgroep Kunst en cultuur:
dhr. A. Vermeulen

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Dhr. E.H. Brouwer, voorzitter
Dhr. A. Riedstra (secretaris)
T. (06) 407 154 18
E-mail: zie map Contact
Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Dhr. J. Oppewal (penningmeester),
T: (0512) 523 197 of (06)305 218 79
E: zie map Contact
Bankrekeningnr. NL23 RABO 0157 7306 62