ORGANISATIE ROND DE STUURGROEP GROTE KERK TE DRACHTEN

Grote lijn
De AK stelde de Stuurgroep Grote Kerk in, leden worden door het moderamen AK benoemd.
De verantwoordelijkheid voor de erediensten berust echter bij de vier wijkkerkenraden, zij bevestigen per wijk enkele ambtsdragers met bijzondere opdracht om dienst te doen tijdens de kerkdiensten.
Naast de hieronder genoemden zijn er vrijwilligersgroepen gevormd voor bijzondere projecten, zoals open huizen, exposities of concerten.

 

Stuurgroep Grote Kerk 

Stichting Vrienden GK  Beheer/Kosters 
Brouwer, Bert  Brouwer, Bert  Buma, Albert en Fenna 
Groen, Ale  Brug, Leo van den  Hemrica, Alie 
Renkema, Jan  Oppewal, Jaap  Kammen, Johan en Corrie 
Vermeulen, Ad  Riedstra, Andries  Kloppenburg, Metske 
Wijngaarden, Fokke  Vries, Grietje de  Marrum, Klaas van 
    Postema, Pope en Ypie 
    Veen, Johannes en Jannie 
    Visser, Wim 

Taakgroep Erediensten

Taakgroep Kunst en Cultuur  Taakgroep Maatschappij 
Brouwer, Marijke  Hofma, Ankie  Groen, Ale 
Oppewal-Vijver, Gea Marrum, Klaas an  Klaasen, René 
Renkema, Jan  Vermeulen, Ad  Kruiper, Lies 
Visser, Minne    Velde, Ferry van der 
Vlugt, Jan van der    
Stichting Orgelconcerten GK  Commissie 200 jaar Hillebrand  Commissie avondgebeden GK 
Haarsma, Hielke  Bildt, Aukje de  Bildt, Aukje de 
Lameris, Joop  Hofma, Ankie  Romijn, Marianne 
Marrum, Klaas van  Lameris, Joop  Romijn, Rene 
Zijlstra, Cor  Marrum, Klaas van   
Fryske Earetsjinst    
Graaf, Anne de    
Groot, JetskeLysbeth de    
Janssen, Geke    
Jong, Rinus de      
Lei, Renze van der    
Reitsma, Sippie    
Turkstra, Jouwert R    

Versie september 2020
Fokke Wijngaarden
secretaris Stuurgroep Grote Kerk