ORGANISATIE ROND DE WERKGROEP GROTE KERK TE DRACHTEN


Grote lijn

  • De Kerkenraad PGD stelde de Werkgroep Grote Kerk in, de leden worden door het moderamen van die kerkenraad benoemd.
  • De verantwoordelijkheid voor de vieringen berust bij de kerkenraad, zij bevestigen wijk enkele ambtsdragers met bijzondere opdracht om dienst te doen tijdens de kerkdiensten.
  • Naast de hieronder genoemden zijn er vrijwilligersgroepen gevormd voor bijzondere projecten, zoals open huizen, exposities of concerten.

werkgroep Grote Kerk 

Stichting Vrienden Grote Kerk  Beheer/Kosters 
Brouwer, Bert  Brouwer, Bert  Buma, Albert en Fenna 
Lei, Jan van der Brug, Leo van den  Hemrica, Alie 
Renkema, Jan  Oppewal, Jaap  Kammen, Johan en Corrie 
Vermeulen, Ad  Riedstra, Andries  Kloppenburg, Metske 
Wijngaarden, Fokke  Vries, Grietje de  Marrum, Klaas van 
    Postema, Pope en Ypie 
    Veen, Johannes en Jannie 
    Visser, Wim 

Taakgroep Vieren

Taakgroep Cultuur  Taakgroep Maatschappij 
Brouwer, Marijke  Bildt, Aukje Klaasen, René 
Oppewal-Vijver, Gea Boutsma, Cees Kruiper, Lies 
Renkema, Jan  Dertien, Bart Velde, Ferry van der 
Visser, Minne  Hofma, Ankie   
Vlugt, Jan van der Marrum, Klaas van   
  Vermeulen, Ad   
Stichting Orgelconcerten  Commissie 200 jaar Hillebrand  Commissie avondgebeden 
Haarsma, Hylke  Marrum, Klaas van  Bildt, Aukje de 
Lameris, Joop  Hofma, Ankie  Romijn, Marianne 
Marrum, Klaas van  Lameris, Joop  Romijn, Rene 
Zijlstra, Cor     
Fryske Earetsjinst    
Graaf, Anne de    
Groot, Jetske Lysbeth de    
Janssen, Geke    
Jong, Rinus de      
Lei, Renze van der    
Reitsma, Sippie    
Turkstra, Jouwert R    

Versie januari 2021
Fokke Wijngaarden
secretaris Stuurgroep Grote Kerk