Organisatie rond de werkgroep Grote Kerk te Drachten (stand januari 2024)

Grote lijn:

 • De kerkenraad PGD stelde de Werkgroep Grote Kerk in, de leden worden door het moderamen van die kerkenraad benoemd.
 • De verantwoordelijkheid voor de vieringen berust bij de kerkenraad, PGD-ambtsdragers doen dienst tijdens de erediensten.
 • Naast de hieronder genoemden zijn er vrijwilligersgroepen gevormd voor bijzondere projecten, zoals open huizen, exposities of concerten.

Werkgroep Grote Kerk

 • Brouwer, Bert
 • Leij, Jan van der
 • Mulder, Lies
 • Vermeulen, Ad
 • Visser, Minne
 • Wijngaarden, Fokke

Taakgroep Vieren

 • Brouwer-Strop, Marijke
 • Oppewal-Vijver, Gea
 • Visser, Minne
 • Reinders-Bavinck, Jannie

Stichting Orgelconcerten GK

 • Hofma, Ankie
 • Lameris, Joop
 • Marrum, Klaas van
 • Zijlstra, Cor

Stichting Vrienden GK

 • Brouwer, Bert
 • Brug, Leo van den
 • Oppewal, Jaap
 • Riedstra, Andries
 • Vries, Grietje de

Taakgroep Cultuur

 • Hofma, Ankie
 • Marrum, Klaas van
 • Vermeulen, Ad

Kommisje Fryske Earetsjinsten

 • Graaf, Anne de
 • Groot, Jetske Lysbeth de
 • Jansen, Geke
 • Jong, Rinus de
 • Reitsma, Sippie
 • Turkstra, Jouwert R.

Beheer/Kosters

 • Hemrica, Alie
 • Kammen, Corrie van
 • Kammen, Johan van
 • Marrum, Klaas van
 • Postema, Pôppe
 • Postema, Ypie
 • Veen, Jannie van der
 • Veen, Johannes van der

Taakgroep Maatschappij

 • Klaassen, René
 • Kruiper, Lies
 • Mulder, Lies
 • Velde, Ferry van der

Commissie verbondenheid/Commissie omzien naar elkaar

 • Bildt, Aukje de
 • Klaassen, Gea
 • Marrum van, Rinskje