ORGANISATIE ROND DE WERKGROEP GROTE KERK TE DRACHTEN (september 2021)


Grote lijn

  • De Kerkenraad PGD stelde de Werkgroep Grote Kerk in, de leden worden door het moderamen van die kerkenraad benoemd.
  • De verantwoordelijkheid voor de vieringen berust bij de kerkenraad, zij bevestigen wijk enkele ambtsdragers met bijzondere opdracht om dienst te doen tijdens de kerkdiensten.
  • Naast de hieronder genoemden zijn er vrijwilligersgroepen gevormd voor bijzondere projecten, zoals open huizen, exposities of concerten.

werkgroep Grote Kerk 

Stichting Vrienden Grote Kerk  Beheer/Kosters 
Brouwer, Bert  Brouwer, Bert  Buma, Albert en Fenna 
Leij, Jan van der Brug, Leo van den  Hemrica, Alie 
Renkema, Jan  Oppewal, Jaap  Kammen, Johan en Corrie 
Vermeulen, Ad  Riedstra, Andries  Kloppenburg, Metske 
Visser, Minne Vries, Grietje de  Postema, Pope en Ypie
Wijngaarden, Fokke    Veen, Johannes en Jannie, van der
     
     

Taakgroep Vieren

Taakgroep Cultuur  Taakgroep Maatschappij 
Brouwer-strop, Marijke  Bildt, Aukje Klaasen, René 
Oppewal-Vijver, Gea Boutsma, Cees Kruiper, Lies 
Visser, Minne  Dertien, Bart Velde, Ferry van der 
Vlugt, Jan van der Hofma, Ankie   
  Marrum, Klaas van   
  Vermeulen, Ad   
Stichting Orgelconcerten  Commissie 200 jaar Hillebrand  Fryske Earetsjinst
Haarsma, Hylke  Hofma, Ankie  Graaf, Anne de
Lameris, Joop  Lameris, Joop  Groot, Jetske Lysbeth de
Marrum, Klaas van  Marrum, Klaas van  Janssen, Geke
Zijlstra, Cor     Jong, Rinus de  
     Reitsma, Sippie
     Turkstra, Jouwert R

Versie juli 2022
Fokke Wijngaarden
secretaris Werkgroep Grote Kerk