Stichting Vrienden van de Grote Kerk Drachten

Beleidsplan
De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten is in het leven geroepen tot behoud en restauratie van de Grote Kerk als historisch (de Grote Kerk is Rijksmonument) gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving, zonder winstoogmerk. De Stichting tracht dat doel te bereiken door het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding, restauratie en gebruik van de Grote Kerk. Het bereiken van de beoogde doelstellingen wordt verwezenlijkt door het werven van donaties, giften, subsidies, sponsorbijdragen en door legaten of erfstellingen.

De stichting is opgericht op 1 september 2010 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50746022 als “Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten”.


Weet u dat de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten meer dan 160 vrienden/donateurs heeft? 
Ook u kunt daarbij horen.
Voor € 25,- per jaar (= € 2,- per maand) of voor een bedrag dat u zelf kiest.
Uw gift/donatie is aftrekbaar van de belasting, want de stichting heeft een ANBIstatus.

Wilt u lid worden? U kunt zich aanmelden bij:
Dhr. A. Riedstra (secretaris)
T: 06-40715418,
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Dhr. J. Oppewal (penningmeester),
T: 06-30521879
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Het bankrekeningnummer van de stichting is NL 23 RABO 0157730662 t.n.v. Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten.

Als u vriend bent van de stichting krijgt u korting op artikelen die de stichting uitgeeft.

Ook wordt u elk jaar uitgenodigd voor een donateurs-avond.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Wat doet de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Drachten met haar donatiegelden?
Deze vraag wordt het bestuur met enige regelmaat gesteld en daarom is het goed hier helderheid over te verstrekken. In het beleidsplan van de stichting, die op 1 september 2010 is opgericht, wordt het doel als volgt verwoord: de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Drachten is in het leven geroepen tot behoud en restauratie van de Grote Kerk als historisch (de Grote Kerk is Rijksmonument) gebouw en als ruimte voor religieuze, culturele en maatschappelijke activiteiten ten dienste van de samenleving, zonder winstoogmerk. De stichting tracht dat doel te bereiken door het verlenen van financiële ondersteuning aan de instandhouding, restauratie en gebruik van de Grote Kerk. Het bereiken van de beoogde doelstellingen wordt verwezenlijkt door het werven van donaties, giften, subsidies, sponsorbijdragen en degelijke.
Concreet heeft de stichting een flinke bijdrage geleverd aan fondswerving voor de restauratie en renovatie van het kerkgebouw in 2015. Daarnaast ondersteunde de stichting tal van activiteiten die hebben plaatsgevonden in de Grote Kerk, zoals vrijwilligersavonden, exposities en concerten. Ook heeft de stichting een aantal voorzieningen in de Grote Kerk bekostigd zoals o.a. een nieuwe keuken, een nieuwe geluidsinstallatie, rollers voor de avondmaalstafel en een flatscreen met standaard. Tot slot heeft de stichting de uitgave van enkele boekwerken mede mogelijk gemaakt.